Gamla penslar

Vackra penslar - inredning

Gamla penslar blir bara vackrare och vackrare

En grupp gamla penslar … 

Allt gammalt har en själ och en berättelse.

Vad vittnar dessa gamla penslar om? Vilkas händer har de slitit? Vilka gav brödfödan?

Comments are closed.