Våra stilar

Painting of Napoleon III

Napoleon III

Vi hyser en speciell kärlek till en stil och en tidsepok som kallas Napoleon III. Napoleon III föddes 1808, var fransk kejsare mellan 1852 och 1870 och slutade sina dagar i Chislehurst strax utanför London. Den stil som förknippas med perioden är en slags återuppväckt renässans och används för både arkitektur och möbler.

Men även om vår faiblesse för Napoleon III är starkt så har vi ett öppet sinne för högt och lågt. Det vackra finns ofta i det enkla. Därmed inte sagt att det är enkelt att hitta det. Nä, det handlar om konsten att lägga till rätt saker och ta bort fel saker. Och att kunna lägga en bra grund. Samt att veta skillnaden.

Förutsägbarhet är något vi inte gillar, varför vi hellre överraskar. Med vad är omöjligt att svara på, det men att ha det som förhållningssätt gör att vi finner saker och lösningar vi annars inte skulle finna.